מעולה!
קיבלנו את כל הפרטים שלך. אנחנו נעמוד איתך בקשר בשעות הקרובות ונבדוק את הזכאות שלך לקבלת מימון.
להתראות בקרוב,
צוות המרכז הישראלי לניהול פיננסי